Onze Visie

Kinderopvang De Vlindertuin streeft ernaar om een aanvulling te zijn op de opvoedingssituatie thuis en is een plek waar kinderen kennis kunnen maken met de natuur en de beesten op ons erf of in de omgeving. Het is belangrijk voor een kind dat het leven thuis en in de opvang bij elkaar aansluiten. Door open contact met de ouders worden deze twee leefwerelden met elkaar verbonden.

Het bieden van emotionele veiligheid:

Het team van ” De Vlindertuin” zorgt voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving. Waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen en spelen en zichzelf kunnen zijn. Het team van deskundige pedagogische medewerkers bieden de kinderen een optimale begeleiding. Hierdoor ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. We geven de kinderen de ruimte zichzelf te kunnen zijn en in hun eigen tempo te ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimte staan dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie:

Dit betekent het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind en de (genetische) mogelijkheden. Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte aan waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De ontwikkeling van de sociale competentie:

Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband opgevangen en brengen hun dag door met de professionele pedagogische medewerkers. Op deze manier leren ze spelenderwijs met anderen om te gaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. Wij vinden het belang van de natuur en buiten zijn voor de algehele gezonde ontwikkeling van belang. De pedagogische medewerkers zullen hun best doen om het gehele jaar door zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Op de opvang zullen dan ook laarsjes en overalletjes aanwezig zijn. Ouders wordt aangeraden om extra kleding mee te geven zoals ook bijv. slofjes voor binnen en een warme jas voor buiten. Kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen maar het is niet verplicht.

Veiligheid:

De inrichting van het gebouw van onze kinderopvang op ons erf is geheel kind veilig. Wij hebben een afrastering geplaatst om de buitenruimte op hoogte van 1.35m dit is wettelijk verplicht. Zodat de kinderen te allen tijde niet alleen op het erf kunnen komen. Doordat wij geen actief agrarisch bedrijf meer zijn, rijden er geen zware machines dagelijks rond op ons erf. De activiteiten die buiten het erf plaatsvinden worden te allen tijde onder begeleiding van de pedagogische medewerkers uitgevoerd.

 

Scroll naar boven